0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

Products tagged as: cooling incubator

LRH-250 Bluepard เครื่องทำความเย็น Cooling Incubator ใช้งานและทำความสะอาดง่าย การดำเนินการที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ

PONPE BC SERIES ตู้บ่มเชื้อ Cooling Incubator ตู้อบความเย็นเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภทในด้านจุลชีววิทยา ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ PID

PONPE 250LRH ตู้บ่มเชื้อ Cooling Incubator คอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ LED / LCD (พร้อมฟังก์ชันกำหนดเวลา) ตู้อบความเย็นเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภทในด้านจุลชีววิทยา ช่วงอุณหภูมิช่วยให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในทุกสภาพแวดล้อม

PONPE 150LRH ตู้บ่มเชื้อ Cooling Incubator คอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ LED / LCD (พร้อมฟังก์ชันกำหนดเวลา) ตู้อบความเย็นเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภทในด้านจุลชีววิทยา ช่วงอุณหภูมิช่วยให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในทุกสภาพแวดล้อม

PONPE 70LRH ตู้บ่มเชื้อ Cooling Incubator คอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ LED / LCD (พร้อมฟังก์ชันกำหนดเวลา) ตู้อบความเย็นเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภทในด้านจุลชีววิทยา ช่วงอุณหภูมิช่วยให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในทุกสภาพแวดล้อม

LRH-1500F / BLUEPARD ตู้บ่มเชิ้อ ตู้อบจุลชีววิทยา ตู้เพาะเชื้อ Cooling Incubator It is suitable for scientific research, colleges and production departments such as environmental protection, sanitation and epidemic prevention, drug testing, agriculture, livestock and fishery.

BPC-500F / BLUEPARD ตู้บ่มเชิ้อ ตู้อบจุลชีววิทยา ตู้เพาะเชื้อ Cooling Incubator In line with the humanized design concept, we will try our best to meet the customer's requirements in every detail according to the actual needs of customers, and provide customers with high-quality incubator series products.

BPMJ-500F / BLUEPARD ตู้บ่มเชิ้อ ตู้อบจุลชีววิทยา ตู้เพาะเชื้อ Cooling Incubator Large-screen LCD display, multi-group data display on one screen, menu-based operation interface, easy to understand, easy to observe and operate.

LRH-500CB / BLUEPARD COOLING INCUBATOR ใช้งานและทำความสะอาดง่าย การดำเนินการที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ

LRH-500CA / BLUEPARD COOLING INCUBATOR ใช้งานและทำความสะอาดง่าย การดำเนินการที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ

Contact Us