pH-electrode

พีเอชอิเล็คโทรดกับการจัดเก็บและการบำรุงรักษา

เพื่อทำให้แน่ใจว่า โพรบ มีการตอบสนองที่รวดเร็วและของเหลวที่อยู่ในตัวโพรบซึ่งเป็นองค์ประกอบในการวัดค่าพีเอชไม่เกิดการแห้ง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้โพรบพีเอช อิเล็คโทรด มีการวัดค่าและการตอบสนองที่รวดเร็วและยังช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

MA901

 

การจัดเก็บพีเอช อิเล็คโทรด ในการใช้งานประจำ

หัววัดหรือ อิเล็คโทรด เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วควรถูกเก็บไว้โดยการแช่ในน้ำยาการจัดเก็บหรือ น้ำยารักษาหัววัด (MA9015) ถ้าไม่มีน้ำยารักษาหัววัดสำหรับใช้งาน สามารถใช้ น้ำยามาตรฐาน ค่า pH 4 หรือ pH7.01 ก็ได้ ในการจัดเก็บหัววัดห้ามให้น้ำยาการจัดเก็บหรือ น้ำยารักษาหัววัด (MA9015) ละเหยหรือหมดไปเด็ดขาด

 

 

 

 

pH-electrode

 

การบำรุงรักษาพีเอช อิเล็คโทรด

ทำความสะอาดพีเอช อิเล็คโทรด หลังจากการใช้งานจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ อิเล็คโทรด เพื่อลดต้นทุนในการซื้อใหม่

 

 

 

 

 

MA9015

 

การทำความสะอาดพีเอช อิเล็คโทรด เป็นประจำ

ในการทำความสะอาด อิเล็คโทรด ควรแช่หัวพีเอช อิเล็คโทรด ในน้ำยาทำความสะอาด MA9016 ประมาณครึ่งชั่วโมง ตามด้วยการแช่ไว้ในน้ำยาการจัดเก็บหรือน้ำยารักษาหัววัด (MA9015) อย่างน้อยสองชั่วโมง