การเลือกใช้เครื่องวัดกับการทำงานในที่อับอากาศ

ที่อับอากาศ คือ พื้นที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ  ตัวอย่างของสถานที่อับอากาศ เช่น แท้งค์น้ำ , ไซโล , ท่อ , เตา ,ถัง , บ่อ , ห้องใต้ดิน เป็นต้น

การทำงานในที่อับอากาศต้องมีการผ่านการอบรมการทำงานอย่างถูกต้อง ที่สำคัญควรมีเครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานที่ช่วยตรวจสอบสภาพมลภาวะทางอากาศในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง

โดยทั่วไปชนิดของ แก๊ส ที่จะตรวจวัดขึ้นอยู่กับพื้นที่อับอากาศที่ปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งแต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไปแต่แก๊สที่จะทำการตรวจสอบอย่างน้อยมี 4 แก๊ส คือ แก๊สออกซิเจน (O2) , ไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) , คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) และ แก๊สติดไฟได้(%LEL) ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถเลือกหาเครื่องวัดแก๊สเหล่านี้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องที่วัดแก๊สแต่ละชนิด ยกตัวอย่างรุ่น เช่น 

เครื่องวัดออกซิเจน (O2) รุ่น SAO2

 SAO2 เครื่องวัดค่าออกซิเจน

 

คาร์บอนมอนนอกไซด์ ( CO ) รุ่น TM-801

 

 

หรือเลือกเครื่องมือวัดที่สามารถวัดค่าแก๊สได้หลายอย่างในเครื่องเดียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากชึ้น ยกตัวอย่างเช่น MULTI-GAS DETECTOR เครื่องวัดแก๊ส QRAE II เป็นเครื่องวัดค่าแก๊สที่สามารถวัดแก๊สได้ 4 แก็ส คือ O2 , H2S , CO , %LEL 

 

 

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องวัดแก๊ส รุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย