แก๊ส H2S

แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ H2S แก๊สพิษอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

 

        ในปัจจุบันนี้แก๊สที่ทุกคนไม่ค่อยรู้จักหรืออาจจะมองข้ามไปก็คือแก๊ส H2S หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือโดยทั่วไปอาจจะคุ้นหูว่าแก๊สไข่เน่า

ทำไม่จึงเรียกว่าแก๊สไข่เน่า เพราะว่าจะมีกลิ่นเหม็นคล้ายไข่เน่า ถ้าหากสูดดมเข้าไปในระดับแก๊สที่ต่ำแต่ได้รับในระยะเวลาที่นานก็อาจจะทำให้

เกิดการระคายเคืองหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทำให้หายใจติดขัดหรือหายใจไม่สะดวก หรือถ้าหากเราสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปใน

ปริมาณที่มากก็จะทำให้เราหมดสติหรือเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่แก๊ส H2S หรือ Hydrogen Sulfide จะมาจากสองแหล่งใหญ่ๆ คือ จากธรรมชาติ

และจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง และควรหลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

         ในปัจจุบันก็จะมีอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดแก๊ส H2S โดยเฉพาะหรือเป็นแบบ Multi gas เข้ามาช่วยในการตรวจสอบว่าจุดที่ทำงานนั้น

มีค่าของแก๊สเกินมาตราฐานที่กำหนดหรือไม่

 

แก๊ส H2S