จะเลือกเครื่องวัด PH อย่างไรดี ???

ในปัจจุบันการตรวจวัดค่า PH มีประโยชน์มากมายในด้านการสร้างและควบคุมผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง จนรวมไปถึงวงการทางแพทย์ การเกษตร  และมีความจำเป็นอย่างมากในงานด้านอุตสาหกรรม งานควบคุมคุณภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด... เครื่องวัด PH มีให้เลือกใช้มากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อ มีให้เลือกทั้ง แบบปากกา แบบพกพา แบบตั้งโต๊ะ และแบบติดตั้ง... มีให้เลือกมากมายแล้วจะเลือกอย่างไรดี??? 

การเลือกใช้เครื่องวัด PH สิ่งสำคัญที่ควรคำนึง คือ เลือกให้ตรงตามคุณสมบัติที่ใช้งาน และเหมาะสมกับงานที่ใช้

 

เครื่องวัด PH แบบปากกา

 ปากกาวัด PH จะมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก เหมาะสำหรับพกพาไปนอกสถานที่ และเหมาะใช้งานกับการเก็บตัวอย่างมาวัด

เครื่องวัด PH แบบปากกา ปากกาวัด PH จะมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก เหมาะสำหรับพกพาไปนอกสถานที่ และเหมาะใช้งานกับการเก็บตัวอย่างมาวัด เช่น  วัดน้ำตัวอย่างที่อยู่ในบีกเกอร์  วัดในน้ำดื่ม วัดในสระว่ายน้ำ ซึ่งแบบปากกาจะมีราคาตั้งแต่หลักร้อย ถึงหลักพัน ความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของตัวเครื่อง และฟังชั่นการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นฟังชั่น ATC (Automatic Temperature Compensation) การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ที่ดูแลผลกระทบของอุณหภูมิในระบบ PH โดยอัตโนมัติ หรือจะเป็นการเปลี่ยนเซนเซอร์ได้ในกรณีที่หัววัดเสีย โดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่

เครื่องวัด PH แบบพกพา

ประกอบไปด้วยสายโพรบวัด ซึ่ง 2 ส่วนนี้จะแยกกัน โดยแบบพกพาจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบปากกา แต่รูปแบบนี้ก็ยังคงเหมาะแก่การพกพา ให้ผลการวัดที่รวดเร็ว  มีความแม่นยำสูง

เครื่องวัด PH แบบพกพา ตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยสายโพรบวัด ซึ่ง 2 ส่วนนี้จะแยกกัน โดยแบบพกพาจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบปากกา แต่รูปแบบนี้ก็ยังคงเหมาะแก่การพกพา การใช้ในงาน outdoor ออกภาคสนาม ให้ผลการวัดที่รวดเร็ว  มีความแม่นยำสูง โดยลักษณะงานที่ใช้จะประกอบไปด้วย งานอุตสาหกรรมต่างๆ  วัดในบ่อเลี้ยงปลา วัดในการเกษตร และวัดในงานที่เราไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวัดได้ แบบพกพาจะสะดวกโดยการที่นำสายโพรบหย่อนวัด และอ่านค่าจากตัวเครื่องได้เลย 

เครื่องวัด PH แบบตั้งโต๊ะ

ตัวเครื่องที่เป็นแบบตั้งโต๊ะ ประเภทนี้จึงเหมาะใช้งานในห้องปฏิบัติการ หรือห้องทดลอง โดยตัวเครื่องจะมีฟังชั่นการใช้งานเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อดูข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์

เครื่องวัด PH แบบตั้งโต๊ะ ด้วยลักษณะของตัวเครื่องที่เป็นแบบตั้งโต๊ะ ประเภทนี้จึงเหมาะใช้งานในห้องปฏิบัติการ หรือห้องทดลอง โดยตัวเครื่องจะมีฟังชั่นการใช้งานเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อดูข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ ฟังชั่น ATC  ฟังชั่น hold เครื่องวัด PH แบบตั้งโต๊ะจะมีความแม่นยำสูง เพราะส่วนใหญ่จะใช้ในงานวิจัย งานควบคุมคุณภาพ  งานอุตสาหกรรมที่มีการเก็บตัวอย่างมาทดลองในห้อง lab 

 

เครื่องวัด PH แบบติดตั้ง

จะแตกต่างกับ PH METER ตัวอื่น นอกจากจะเน้นวัดและแสดงผลแล้ว ตัวเครื่องยังสามารถตั้งค่าระดับสูง-ต่ำ และมี Output แจ้งเตือนเพื่อส่งสัญญาณและสั่งการทำงานปั๊มให้ดูดจ่ายของเหลวหรือเคมีเพื่อควบคุมระดับค่า PH 

PH Controller หรือ เครื่องวัด PH แบบติดตั้ง จะแตกต่างกับ PH METER ตัวอื่น นอกจากจะเน้นวัดและแสดงผลแล้ว ตัวเครื่องยังสามารถตั้งค่าระดับสูง-ต่ำ และมี Output แจ้งเตือนเพื่อส่งสัญญาณและสั่งการทำงานปั๊มให้ดูดจ่ายของเหลวหรือเคมีเพื่อควบคุมระดับค่า PH ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ ซึ่งจะเหมาะใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆที่ต้องการควบคุมค่า PH  รวมไปถึงงานทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ใช้งานในฟาร์ม แหล่งเพาะพันธ์ปลา หรืออื่น ๆ

 

 ***การปรับเทียบมาตรฐาน (calibration) ***

  เพื่อให้การวัดมีความแม่นยำจะต้องทำการปรับเทียบค่า pH ก่อนใช้งานตัวเครื่อง โดยจะใช้สารละลายบัฟเฟอร์ที่แตกต่างกันด้วยค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการปรับเทียบเครื่อง ประกอบไปด้วย pH 7.00 pH 4.01 pH 10.00

          ***การดูแลรักษาเครื่องวัด PH***

  หลังจากใช้งานเสร็จควรแกว่งล้างด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาด หลังจากนั้นควรเก็บปลายอิเล็คโทรดโดยการเติมสารละลาย KCL ลงในฝาก่อนปิด และการเก็บอิเล็คโทรดห้ามเก็บแห้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน