STOP-RC-5

 

วิธีแก้ปัญหาปัญหาเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น RC-5 ไม่สามารถกดปุ่ม STOP จากตัวเครื่องได้

 

          เครื่องบันทึกข้อมูล รุ่น RC-5 นี้ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการบันทึกอุณหภูมิระหว่างการจัดเก็บและขนส่งอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ปัญหาที่พบสำหรับตัวเครื่อง RC-5 คือ ตัวเครื่องไม่สามารถกดปุ่ม STOP จากตัวเครื่องได้

 

วิธีแก้ปัญหา

 

1.เปิดโปรแกรมของเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น RC-5 ขึ้นมาแล้วทำการกด connection เพื่อให้ตัวเครื่องเชื่อมต่อกับ software 

   จากนั้นกด Parameter Set ตามรูปด้านล่าง

 

RC-5

 

2.จากนั้นมาที่การตั้งค่า เลือก Stop by button_press ตามรูปด้านล่าง

 

RC-5

 

3.จากน้ันเลือกคำสั่งจาก Prohibit ให้เปลี่ยนเป็น Permit ตามรูปภาพด้านล่าง

 

RC-5

 

4.เมื่อเปลี่ยนเป็น Permit จากนั้น แล้วกด save Parameter ตามรูปภาพด้านล่าง

 

RC-5

 

5.จากนั้นลองกดปุ่ม STOP จากตัวเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น RC-5

-เมื่อเราเปลี่ยนการตั้งค่าจากโปรแกรมแล้ว เราสามารถกดปุ่ม STOP ได้ สังเกตุได้จากจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแสดงบนหน้าจอ ดังรูปภาพด้านล่าง

 

RC-5