วิธีการแปลงหน่วยวัด

 

วิธีการแปลงหน่วย จาก เปอร์เซ็น (%) ให้เป็น ppt , ppt ให้เป็น g/L , g/L ให้เป็น mg/L

 

ขั้นตอนการแปลงหน่วยวัด

 

การแปลงหน่วยวัด