WEATHER STATION AW002

 

 วิธีการแก้ปัญหาตัวเครื่อง AW002 หรือตัวจอแสดงผลไม่สามารถ connect กับ sensor  ได้

 

1.ให้ทำการถอด Battery ของตัวเครื่อง WEATHER STATION รุ่น AW002 และ Battery ของตัว sensor ออก ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที 

 

AW002

 

2.จากนั้นทำการใส่ Battery เข้าไปเหมือนเดิมทั้งตัวเครื่องและชุดของ sensor เครื่องวัดสภาพอากาศ