วิธีการถอดแบตเตอรี่ตัวเครื่อง DT-174B ที่ถูกต้อง

 

วิธีการถอดแบตเตอรี่ตัวเครื่อง DT-174B ที่ถูกต้อง

 

ส่วนใหญ่ User จะไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวเครื่อง DT-174B นั้นทำอย่างไร

1.ลักษณะตัวเครื่อง DT-174B

ตัวเครื่อง DT-174B

 

2.ให้หมุนฝาครอบตัว Sensor ที่อยู่ตรงท้ายเครื่อง Datalogger ออกก่อนเป็นอันดับแรก 

หมุนฝาครอบ Sensor ท้ายเครื่องออก

 

3.เมื่อหมุนฝาครอบ Sensor ออกเรียบร้อยแล้ว

 หมุนฝาครอบ Sensor ออกแล้ว

 

4.จากนั้นให้ใช้ไขควง ค่อยๆ กด แล้วดึงในส่วนของฝาครอบตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ออก  (ใช้ไขควงกดเบาๆ)

ใช้ไขควงค่อยๆกด แล้วดึงฝาครอบตัวเครื่องออก

 

5.ใช้ไขควงกดพร้อมกับดึงฝาครอบตัวเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลออก

นำฝาครอบตัวเครื่องออก

 

6.เมื่อดึงฝาครอบตัวเครื่องออกจะสังเกตุเห็นตัวแบตเตอรี่ จากนั้นก็สามารถดึงตัวแบตเตอรี่ออกได้เลย

แบตเตอรี่

ดึงตัวแบตเตอรี่ออก