Elitech Data logger ขึ้น Error ArgumentOutOfRangeException Elitech จะแก้ไขอย่างไร?

  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในปัจจุบัน มีใช้กันอย่างแพร่หลายมากมายหลายยี่ห้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชั่น 

Data logger ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นการเก็บบันทึกข้อมูลค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถเลือกหาซื้อตัวเครื่องที่ใช้บันทึกข้อมูลเฉพาะอุณหภูมิอย่างเดียวหรือเลือกหาแบบบันทึกทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้ในตัวเดียวกัน  ทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หรือเก็บข้อมูลในการทำงาน ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น และหนึ่งในนั้นมียี่ห้อ Elitech ที่ผู้ใช้งานหลายท่านมักจะประสบปัญหาในตอนใช้งานเครื่องครั้งแรกหลังติดตั้งโปรแกรมแล้วและทำการเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับพีซีแล้วมักจะเกิดปัญหาที่โปรแกรมขึ้น error Code ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของตัวเครื่องได้

โดยรุ่นที่มักจะพบเจอปัญหาได้บ่อย เช่น RC-5, RC-5+, GSP-6 Elitech และ RC-51H Elitech เป็นต้น

 

  วันนี้เราจะมาแนะนำเสนอเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆในการแก้ปัญหานี้ให้กับผู้ใช้งานครับ หากเชื่อมต่อเครื่องแล้วขึ้น error ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง หมายความว่าวันที่ของพีซีผู้ใช้งานไม่อยุ่ในช่วงวันที่ที่เครื่องบันทึกอุณหภูมิกำหนด 

 Elitech Software

Data Logger

 

วิธีการแก้ไข้เบื้องต้น  

รุ่น Elitech   RC-5, RC-5+, GSP-6 Elitech และ RC-51H Elitech

  - ให้ทางผู้ใช้งานเปลี่ยนการแสดงผลของปีจาก พ.ศ เป็น ค.ศ โดยพิมพ์ Date ที่ช่องค้นหาของวินโด (Windows)

    เลือก> Date & Time settings

 

 

 

- เลือก> Region และกดที่ Change data formats

 

 

 

- เลือก> เปลี่ยน พ.ศ. เป็น ค.ศ.

 

 

 

- หลังจากนั้นก็จะสามารถใช้งานซอฟแวร์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซีและตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้

หากท่านสนใจเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น data logger สามารถเยี่ยมชมได้ที่ 

https://www.ponpe.com/data-logger.html

หรือต้องการดูวีดีโอแนะนำวิธีการใช้งานตัวเครื่องต่าง ๆ ได้ที่

www.youtube.com/myponpe