Project: Training เครื่องวัดเสียง บันทึกข้อมูล Datalogger Sound Level Meter รุ่น DT-8852 แบรนด์ CEM

สถานที่: จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

DT-8852

  • DT-8852_1511191
  • DT-8852_1511192