วิธีแก้ไข Software เครื่องวัดความหนา รุ่น MT180 ไม่สามารถกด Report เป็นไฟล์ Excel ได้

 

1.เมื่อเราลง Software เครื่องวัดความหนา รุ่น MT180 แล้วไม่มามารถกด Report ให้ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ 

เมื่อกดแล้วหน้าจอจะแสดงดังรูปด้านล่าง

 

ไม่มามารถกด Report เป็นไฟล์ Excel ได้

 

2.ให้เราไปที่ Program MT180 แล้วคลิีกขวา เลือก Run this program as an administrator

จากนั้นลองกดที่ Report จะเห็นได้ว่า สามารถ Report ออกมาเป็น Excel ได้

แสดงดังรูปด้านล่าง

 

Run this program as an administrator