PH-1110A

วิธีการทำความสะอาดโพรบ PH-1110A 

การใช้งานตัวเครื่อง pH controller เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการดูแลรักษา ส่วนมากจะพบปัญหาที่หัววัดหรือโพรบวัดเพราะเป็นส่วนที่อยู่กับน้ำตลอดเวลา

วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น และวิธีสังเกตว่าโพรบที่ใช้อยู่นั้นมีปัญหาหรือไม่

1.ให้เราตรวจเช็คโดยการไปปรับเทียบหรือ Cal กับน้ำยามาตราฐาน ที่ 4, 7, 10pH 
2.ถ้านำโพรบไปจุ่มกับน้ำยามาตรฐาน 7 แล้วตัวเครื่องอ่านได้ 4 หรือเอาไปจุ่มที่ 4 แล้วตัวเครื่องอ่านได้ 2 แสดงว่าตัวโพรบนั้นมีปัญหา 

ในส่วนของการใช้งานเราควรนำโพรบมาทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

1.ลักษณะโพรบที่ไม่มีการถอดออกมาทำความสะอาด และใช้งานกับน้ำเสียที่มีความสกปรกมากจึงทำให้ โพรบ ไม่สามารถวัดค่าได้

PH-1110A

2.แกะโพรบออกมาทำความสะอาดถ้าโพรบมีส่วนที่ปิดกระเปาะแก้ว ให้เรานั้นหมุนที่ครอบออกให้หมุนออกทางซ้าย

PH-1110A

3.เมื่อหมุนออกมาแล้วให้สังเกตุที่ตัวกระเปาะแก้วว่ามีคราบสกปรกเกาะอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้ล้างทำความสะอาดโดยใช้แปรงที่มีลักษณะอ่อนและนุ่มค่อยๆ ทำความสะอาด หรือถ้ามีคราบมันเกาะให้ใช้น้ำสะอาดผสมกับน้ำยาล้างจาน แล้วใช้ทำความสะอาดเบาๆ 

PH-1110A

4.เมื่อทำความสะอาจเสร็จแล้วให้ลองนำไปปรับเทียบกับ น้ำยามาตราฐาน ค่า 4, 7, 10pH

5.ถ้าตัวโพรบไม่มีการใช้งาน แนะนำให้เก็บในฝาที่ครอบปลายโพรบมา โดยในฝาจะมีฟองน้ำให้เติมน้ำยารักษาหัววัดลงไป เพื่อเป็นการเก็บรักษาไม่แนะนำให้ใช้น้ำกลั่น 

PH-1110A