วิธี set ค่า Oxygen เครื่อง Multi-Gas detector

 

วิธี set ค่า Oxygen เบื้องต้นของตัวเครื่อง Multi-Gas detector

 

โดยทั่วไป Oxygen Detector เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ จะมีระดับความเข้มข้นในอากาศที่ 20.9%

แต่บางครั้งเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาค่า Oxygen จะแสดงที่ 19.0% หรือ 18.9%

แสดงค่า Oxygen

 

วิธี set ค่า Oxygen เบื้องต้นเราก็สามารถทำได้

1.เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วไปที่ เมนู Calibration 

เมนู Calibration

 

2.จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง ปรับมาที่ค่า Oxygen (O2)

จากนั้นกดปุ่ม OK ค้างไว้ จนกว่าสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

ค่า O2

 

ปรับค่า O2

3.เมื่อเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วให้นำตัวเครื่องออกไปที่มีอากาศถ่ายเทไม่ควรอยู่ในห้องหรือห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ จากนั้นกดปุ่มลูกศรขึ้น หรือลูกศรลงไปที่ค่า 20.9% 

ปรับไปที่ค่า 20.9%

4.เมื่อปรับค่าเสร็จแล้วจากนั้นกดปุ่ม OK ค้างไว้ จากหน้าจอสีแดงจะเป็นสีเขียว 

กดปุ่ม OK ค้างไว้

5.จากนั้นกดปุ่ม ปิด/เปิดเครื่อง เพื่อออกจากฟังก์ชั่น

กดปุ่ม ปิด/เปิดเครื่อง

6.เมื่อเราปรับค่าเสร็จแล้วจะสังเกตเห็นค่า Oxygen อยู่ที่ 20.9%

   แต่ถ้าเราปรับค่าแล้ว ค่า Oxygen ยังไม่ได้หรือยิ่งปรับยิ่งลงต่ำ หรือสูงเกินสันนิษฐานได้ว่า sensor Oxygen น่าจะมีปัญหา

ค่า Oxygen อยู่ที่ 20.9%