FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป* ส่งฟรี KERRY

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

PH meter หัวต่อเป็นแบบ BNCรุ่น pHTestr10BNC

Availability: กรุณาสอบถามค่ะ

pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ WaterProof pHTestr10BNC EUTECH
สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
Product Tags

เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ WaterProof pHTestr10BNC EUTECH

 Applications

General: Ideal for quick and accurate pH checks in pools and spas, aquariums and hydroponics operations, or anywhere frequent pH testing is required. pHTestr 30 meets requirements for many standard environmental and ASTM test methods

Industrial: Use for cooling towers, food processing water testing and process/wastewater testing in metal finishing, photo development, printing and chemical industries.

Educational: Useful in schools, many laboratory applications and ecology studies.

Specifications

Product Specification

Description
pH Range -1.0 to 15.0 pH
Resolution 0.01 pH
Accuracy ±0.01 pH
No. of Calibration Points 3 points
pH Buffer Options USA - pH 4.01, 7.00, 10.01; NIST - pH 4.01, 6.86, 9.18
LCD Display Dual display with battery indicator, error messages/codes
Special Functions Large Dual Custom Display, Self-diagnostic; Hold function; Auto-Power Off after 8.5 minutes
Power 4 x 1.5V alkaline button cell batteries; >500 hrs

 


pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ WaterProof pHTestr10BNC EUTECH

คุณลักษณะเฉพาะ

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)

1.          สามารถวัดค่า(Range)                   ได้ในช่วง -1.00 ถึง 15.00 pH

2.          ค่าความละเอียด(Resolution)          เป็น 0.01 pH

3.          ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            เป็น + 0.01 pH

คุณลักษณะทั่วไป

1.                 เป็นเครื่องวัดกรดด่าง(pH)   แบบปากกา(กันน้ำ)

2.                 ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

3.                 แสดงผลการวัดและข้อความต่าง ๆ รวมถึงสัญลักษณ์แบตเตอรี่และ error message บนจอ LCD ขนาดใหญ่ ชัดเจนและอ่านง่าย

4.                 มีระบบ Automatic Buffer Recognition  สามารถเลือกค่าสำหรับการคาลิเบรทได้จากชุดน้ำยาบัฟเฟอร์มาตรฐาน 2 ชุด  ดังนี้

  • USA : pH 4.01, 7.00, 10.01
  • NIST : pH 4.01, 6.86, 9.18

5.                 สามารถทำการคาลิเบรทได้สูงสุดถึง 3 จุด (เลือกจากชุดน้ำยาบัฟเฟอร์มาตรฐาน USA หรือ NIST)

6.                 สามารถล้างค่าการคาลิเบรทสู่ค่าที่ทางโรงงานตั้งมาได้ (เมื่อต้องการจะทำการคาลิเบรทครั้งใหม่) โดยการใช้โปรแกรม "user reset"

7.                 สามารถเลือกใช้อิเลคโทรดแบบ BNC ได้ทั้งแบบแก้วและแบบพลาสติก (epoxy)

8.                 สามารถทำการค้างค่าที่หน้าจอได้โดยการกดปุ่ม Hold  เพื่อช่วยให้สะดวกในการอ่านและการจดบันทึกค่า

9.                 สามารถใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 50 °C

10.               สามารถทำการค้างค่าที่หน้าจอได้โดยการกดปุ่ม Hold  เพื่อช่วยให้สะดวกในการอ่านและการจดบันทึกค่า

11.               ได้รับมาตรฐาน IP67  ตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้   และเมื่อตกลงไปในน้ำจะสามารถลอยน้ำ (Float) ขึ้นมาได้เอง

12.               มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) หลังจากที่กดปุ่มสุดท้ายไปเป็นเวลา 8.5 นาที  เพื่อช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่

13.               ใช้แบตเตอรี่เป็นถ่านขนาด 1.5 โวลต์ (A76 - micro Alkaline Batteries) 4 ก้อน อายุการใช้งานนานกว่า 500 ชั่วโมง

14.               ผู้ใช้สามารถร้อยเชือกผ่านช่องที่ฝาครอบแบตเตอรี่ เพื่อถือหรือคล้องคอ สำหรับป้องกันเครื่องตกหรือสูญหาย

15.               เครื่องมีขนาดกะทัดรัด  พกพาสะดวก

16.               ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE โดยผ่านการทดสอบว่าสามารถป้องกันค่าความเบี่ยงเบนอันเกิดจากผลกระทบของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้งานของอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์พร้อมกัน                    และส่งผลการรบกวน ต่อกัน(Electro- Magnetic Interferences, EMI)

17.               มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย

18.               ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งเป็นการรับประกันว่า  ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่น่าพอใจ (มีศูนย์บริการหลังการขาย)

19.               รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา  2  ปีเต็ม  หัววัด  6  เดือน

20.               มีคู่มือการใช้งานทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 1 ฉบับ

 

{tortags,779,3}

 

Contact Us