0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

HI99192 pH MeterHI99192 pH Meter

HI99192 HANNA เครื่องวัดกรดด่าง pH Portable Meter

26,700.00 ฿

Availability: กรุณาสอบถามค่ะ

HI99192 HANNA เครื่องวัดกรดด่าง Drinking Water pH Portable Meter ปรับเทียบได้ 2 จุด มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
Product Tags

เครื่องวัดกรดด่าง HI99192 HANNA

Drinking Water pH Portable Meter

HI99192 HANNAThe Hanna Instruments HI99192 is a durable, waterproof, and portable pH and temperature meter designed specifically for measurement of drinking water. Automatic calibration is performed at one or two points with two sets of buffers. All calibration and measurement readings are automatically compensated for temperature variations.

The HI99192 uses the FC215D glass body, amplified pH electrode that offers numerous features which improve pH testing of drinking water. The split-level LCD displays both pH and temperature readings, along with indicators for reading stability, battery percentage, and calibration instructions. 

Details

The pH of drinking water is a vital measurement. If the pH is too low, drinking water will be corrosive to the distribution system and water pipes in homes. The pH of water also influences other properties including taste, odor, clarity, and efficiency of disinfection. In the United States, the pH of water is determined by a meter according to EPA method 150.1 and Standard Methods 4500-H.

Measuring pH of water low in minerals is difficult. The lower the mineral content, the less conductive the water will be. Low conductivity water presents a challenge since the pH meter is an electrochemical system that relies on the solution being measured to be conductive.

Most drinking water plants use either surface water (lakes, rivers, and streams) or groundwater as their point source of water for treatment. Surface water is typically lower in mineral content, resulting in lower conductivity/TDS readings. Groundwater that has percolated through limestone, dolomite, or gypsum, and generally has a higher mineral content than surface water. However, there are sources of groundwater that are also very low in mineral content.

The HI99192 uses the FC215D amplified pH electrode with glass body. This specialized electrode offers numerous features that improve pH testing in drinking water. An integrated temperature sensor allows for temperature compensated pH measurements without the need for a separate temperature probe. The probe’s spheric sensing tip has a wide surface area for measurement in aqueous solutions.

An integral part of any pH electrode is the reference junction. The reference junction is a part of the electrode that allows for the flow of ions located in the reference cell into the sample being measured. The ions provide for an electrical connection between the reference electrode and the indicating electrode. A standard pH electrode will use a single ceramic junction that allows for 15 to 20 μL/hour of electrolyte to flow.

The FC215D has three ceramic junctions providing for 40 to 50 μL/hour of electrolyte to flow. This increased flow provides a greater continuity between the reference electrode and the indicating electrode making it suitable for water of low ionic strength. To optimize the flow from the electrode the refill cap should be unscrewed so that it is open. This allows for positive head pressure to be created allowing for the electrolyte to flow more easily into the sample.

Features at-a-glance

- Waterproof - The HI99192 is a waterproof meter rated IP67 for immersion in up to one meter of water for 30 minutes.
Automatic Calibration - One or two-point calibration is automatic to two selectable buffer sets.
Automatic Temperature Compensation – An integrated temperature sensor allows for automatic temperature compensation of pH measurements.
Multi-Level LCD Display - The split-level LCD displays both pH and temperature readings, along with indicators for reading stability, battery percentage, and calibration instructions.
On-Screen Tutorial - Clear tutorial messages and directions are available on-screen to quickly and easily guide users through setup and calibration.
Battery Error Prevention System - The meter will automatically shut off if there isn’t enough power to obtain an accurate measurement.
Battery Life Indicator - The battery percent level is displayed at start up alerting the user to the remaining battery power that is available.

Specifications

pH Range -2.00 to 16.00 pH
pH Resolution 0.01 pH
pH Accuracy ±0.02 pH
pH Calibration automatic, at one or two points with two sets of buffers (standard 4.01, 7.01,10.01 or NIST 4.01, 6.86, 9.18)
Temperature Range -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F
Temperature Resolution 0.1°C / 0.1°F
Temperature Accuracy ±0.5°C (up to 60°C); ±1.0°C (outside) / ±1°F (up to 140°F); ±2.0°F (outside)
Temperature Compensation automatic from -5.0 to 105.0ºC (23 to 221ºF)
Electrode/Probe FC215D pre-amplified pH electrode with internal temperature sensor, DIN connector, 1 m (3.3’) cable
Battery Type/Life 1.5V (3) AAA / approximately 1200 hours of continuous use; auto-off after 8 minutes of non-use
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimensions 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Weight 205 g (7.2 oz.)

Ordering Information

HI99192 is supplied with FC215D pH/temperature probe, HI70004 pH 4.01 buffer solution sachet (20 mL), HI70007 pH 7.01 buffer solution sachet (20 mL), HI700661 electrode cleaning solution sachets (2 x 20 mL), HI7071 3.5M electrode fill solution, batteries, instruction manual, and hard carrying case.

สินค้าราคาพิเศษ

Contact Us