ตัวอย่างลูกค้าหน้าร้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ 


  • DO600_070261
  • MD916_070261
  • TM-190_070261
  • TM-209M_140261

 

 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท โกรว์ อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: TM-209M

TM-209M


 


วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ด ไทย จำกัด, จังหวัดนครปฐม

Model: DO600

DO600

 

วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: MD916

MD916

 

วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด, จังหวัดชลบุรี

Model: TM-190

TM-190