ตัวอย่างลูกค้าหน้าร้าน เดือนมีนาคม 2561

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ 


  • 40180-Extech
  • 8371-AZ8371
  • DT-620
  • MW600
  • S__12050435
  • TM-194_070318
  • TM-202
  • VM-6360

 

วันที่: 30 มีนาคม 2561

บริษัท  เคซีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, จังหวัดสงขลา

Model: TM-202 / TM-413 / DT-625

TM-202 


วันที่: 27 มีนาคม 2561

คุณแขก

Model: 8371 (AZ8371)

8371


วันที่: 22 มีนาคม 2561

คุณพัชราภา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Model: MW600

MW600 

 


วันที่: 20 มีนาคม 2561

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: AMT-300 / PONPE 420 / WRNM-106 / WT-2 / TM25

PONPE 420


 


วันที่: 13 มีนาคม 2561

บริษัท ไดน่าแมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: VM-6360

VM-6360

 

วันที่: 13 มีนาคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์บูรพา, จังหวัดชลบุรี

Model: 40180

40180


 


วันที่: 9 มีนาคม 2561

บริษัท มาร์ช คูล อินดัสทรี จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: DT-620

DT-620


 


วันที่: 7 มีนาคม 2561

คุณณรงค์, จังหวัดปทมธานี

Model: TM-194

TM-194