ตัวอย่างลูกค้าหน้าร้าน เดือนมกราคม 2561

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ 


 • 40180_120161
 • AMF028
 • AN90_190161
 • DM4A_23-01-61
 • DO900-P2_31-01-61
 • DT-125H_190161
 • DT-156H
 • DT-620
 • DT-8920_29-01-61
 • DY5500_160161
 • EC500_24-01-61
 • EC510_190161
 • GM100_24-01-61
 • GM100_29-01-61
 • LT45_190161
 • MC-7812_31-01-61
 • MT180_23-01-61
 • NR-81533B_150161
 • PH100_150161
 • PONPE-420_120161
 • PONPE-926FN_150161
 • PONPE-LD8_160161
 • TH91A_29-01-61
 • TM25_31-01-61
 • VB450_29-01-61

 

วันที่: 31 มกราคม 2561

บริษัท วอส แมเนจเม้นท์ จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: DO900-P2

DO900-P2

 

วันที่: 31 มกราคม 2561

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด, จังหวัดปราจีนบุรี

Model: TM25

TM25

 

วันที่: 31 มกราคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์วาย เอ็นเตอร์ไพรส์, จังหวัดปทุมธานี

Model: MC-7812

MC-7812


 

วันที่: 29 มกราคม 2561

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดนนทบุรี

Model: TH91A

TH-91A

 

วันที่: 29 มกราคม 2561

บริษัท เอ็มบาร์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: DT-8920

DT-8920

 

วันที่: 29 มกราคม 2561

บริษัท งานดีวิศวกรรม จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: GM100

GM100

 

วันที่: 29 มกราคม 2561

บริษัท ซีซีเอ็นจี เทคโนโลยี จำกัด, จังหวัดนนทบุรี

Model: VB450

VB450


 

วันที่: 24 มกราคม 2561

บริษัท เอ็กซ์-บาร์ คาลิเบรชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: EC500

EC500

 

วันที่: 24 มกราคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย), จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Model: GM100

GM100


 

วันที่: 23 มกราคม 2561

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: MT180

MT180

 

วันที่: 23 มกราคม 2561

บริษัท วิรุฬห์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: DM4A

DM4A


 

วันที่: 19 มกราคม 2561

บริษัท ทิมส์ ไซเอนติฟิค (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดขอนแก่น

Model: LT45

LT45

 

วันที่: 19 มกราคม 2561

บริษัท ทรัยเร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: EC510

EC510

 

วันที่: 19 มกราคม 2561

บริษัท อินเตอคอน อินเตอร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: AN90

AN90

 

วันที่: 19 มกราคม 2561

บริษัท พรีเมียร์ฟลอริ่งเซอร์วิส จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: DT-125H

DT-125H


 

วันที่: 17 มกราคม 2561

บริษัท บี เอ็น แอร์ โซลูชั่น จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: AMF028

AMF028

 

วันที่: 17 มกราคม 2561

บริษัท วงษา แอร์คูล จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: DT-620

DT-620